• Prodej a servis výpočetní a kancelářské techniky
 • Prodej spotřebního materiálu
 • Projektování a správa počítačových sítí
 • Prodej software
 • Poradenství
 • Foto práce (reportáže, reklamní fotografie, společenská a svatební fota)


Produkty

Nabízíme kompletní sortiment z oblasti informačních technologií a kancelářské techniky, v našem eshopu naleznete základní sortiment. Další produkty Vám rádi nabídneme na míru.
 • Hardware a software
 • Značkové počítačové sestavy i počítače na míru, servery
 • Kancelářská technika a spotřební materiál
 • Elektronika, mobilní telefony
HP Dell Lenovo Intel Microsoft Western Digital Seagate Samsung Philips Panasonic Canon Sony Siemens Sonyericsson Xerox Nokia HTC APC Olympus Ovislink

Náhradní Plnění

Pro koho je náhradní plnění určeno?

Všem podnikatelům a zaměstnavatelům více než 25 osob v ČR, kterým se nedaří přímo získat spolupracovníky z řad zdravotně postižených osob a nechtějí odvádět penále


Právní úprava

Zákon č. 435/2004Sb., o zaměstnanosti, přinesl s účinností od 1.10.2004 změny v právní úpravě povinností zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se ZP ve výši povinného podílu na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Je zachována povinnost splnit celkový podíl (kvótu 4% ) zaměstnanců se zdravotním postižením, při limitu počtu zaměstnanců na něž se povinnost vztahuje 25 osob, dochází ke zvýšení odvodu při jeho neplnění na 2,5 - násobek průměrné mzdy. Zůstává zachován jednoduchý způsob výpočtu ekvivalentu odebrané produkce (výrobků, služeb), který je možno považovat za tzv. "náhradní plnění". Prováděcí vyhláška 518/2004Sb. však nově uplatňuje zvýšení ekvivalentu tržeb z původního trojnásobku na sedminásobek průměrné mzdy a navíc umožňuje započítat do plnění povinného podílu pouze takový počet osob se ZP, které dodavatel (zaměstnavatel více než 50% postižených osob) skutečně zaměstnával.

Povinnost zaměstnávat osoby se ZP

Již od 1.1.2002 je povinností zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci zaměstnávat osoby se ZP ve výši povinného podílu. Počítá se z celkového počtu zaměstnanců organizace, ne tedy na jednotlivých pracovištích.

Výše povinného podílu

Je stanovena již od 1.1.2002 na 4% zaměstnanců se ZPS z celkového počtu zaměstnanců.

Výpočet povinného podílu

Rozhodující je průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců ve sledovaném roce. Podrobná metodika, určující doby započítávané a nezapočítávané, resp. výpočet celkového ročního fondu pracovní doby je upravena vyhláškou 518/2004Sb.

Způsoby plnění povinného podílu

Zákon dává podle § 81 zaměstnavateli tři možnosti plnění povinného podílu, které jsou navzájem rovnocenné,
 • 1. přímým zaměstnáváním osoby se ZP s tím, že osoba se ZP s TZP se započítává 3x (statut osoby se ZP je dán rozhodnutím ČSSZ, nelze zaměňovat s průkazkami ZTP vydanými pro jiné účely)
 • 2. odebíráním výrobků nebo služeb (event. zadáním výrobního programu)
  - od zaměstnavatelů s více než 50% zaměstnanců se ZP
  - od chráněných dílen občanských sdružení a charit (státem reg.církví nebo církevních
  práv. osob nebo obecně prospěšných společností s více než 60% zaměstnanců se ZP od osob samostatně výdělečně činných, které jsou osobami se ZP a nezaměstnávají další osoby. Počet osob, které si takto zaměstnavatel započte do plnění povinného podílu se rovná podílu objemu tržeb za odebrané (a zaplacené) výrobky či služby ve sledovaném roce a hodnoty 7 - násobku průměrné měsíční mzdy za 1.-3.čtvrtletí sledovaného roku
 • 3. do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy dle písm.b)
Tyto informace jsou převzaty z webu www.nahradniplneni.cz.